Google Chrome is een van de beste webbrowsers die momenteel beschikbaar is. Er kunnen zich echter op elk moment meerdere problemen met de applicatie voordoen, wat volgens gebruikers nogal gebruikelijk is. Een van de meest irritante technische fouten is de Google Chrome-Foutcode 0x8004071b. Schade aan Windows-systeembestanden of een onjuist installatieproces zijn de meest voorkomende oorzaken Continue Reading