Microsoft-update KB4522016 (build 18362.357) heeft volgens rapporten printerproblemen veroorzaakt op Windows 10 OS. Na het installeren van de update begonnen miljoenen klanten een hele reeks printerproblemen te ervaren nadat ze verbinding hadden gemaakt met een Windows 10-apparaat. Problemen waren onder andere het niet kunnen afdrukken van een document en printerspoolerservices die niet reageerden. Na de Continue Reading